Kolejne dni sierpnia typowo letnie!

Wiele wskazuje na to, że pozostałe dwa tygodnie wakacji upłyną pod znakiem lata typowego dla naszego klimatu: umiarkowanego z krótkimi epizodami gorąca, oraz okresowo z deszczem.

Zdjęcie ilustracyjne – Pixabay

Od pewnego czasu na pogodę w Polsce wpływ mają atlantyckie niże wędrujące w cyrkulacji strefowej, czyli typowo z zachodu na wschód. Wymiana powietrza w tej cyrkulacji sprzyja napływom umiarkowanie ciepłych mas polarnomorskich. Będzie ciepło, ale fal gorąca nie powinno być zbyt wiele, jedynie epizody.

Źródło danych: wetterzentrale.de

Dość często wędrować będą fronty atmosferyczne, niosące porcje opadów i choć lokalnie mogą pojawiać się ulewy, to daleko do poprawy sytuacji hydrologicznej w naszym kraju.

Źródło danych: meteopool.org

Okresowo także pojawiać się będą kolejne burze, a na Bałtyku z racji najwyższej temperatury wody w sezonie letnim coraz częściej warunki na trąby wodne. Ostatnio były one rejestrowane m.in. przez załogi statków rybackich, czy turystów na rejsach. Sytuacja taka powinna utrzymać się do końca miesiąca.

Comments are closed.