Ostrzeżenia meteorologiczne - Meteo24Zjawisko: Mróz
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od 2018-02-19 23:00:00 do 2018-02-20 12:00:00
Prawdopodobieństwo: 0%
Przebieg: Brak Ostrzeżeń przed Mrozem na tym obszarze województwa.

Dodał ostrzeżenie: Mariusz Jasłowski
Zjawisko: Mgła
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od 2018-02-19 12:00:00 do 2018-02-20 12:00:00
Prawdopodobieństwo: 0%
Przebieg: Brak Ostrzeżeń na tym obszarze województwa przed wystąpieniem Mgieł.

Dodał ostrzeżenie: Mariusz Jasłowski
Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od 2018-02-12 12:00:00 do 2018-02-28 12:00:00
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Na obszarze województwa nadal możliwe są spadki temperatury powietrza poniżej 0°C, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Dodał ostrzeżenie: Mariusz Jasłowski