Wypalanie Traw – zagrożenia i skutki jakie mogą przynieść !

Od dłuższego czasu w Polsce obowiązuje całkowity zakaz wypalania roślinności na terenach zaniedbanych lub między innymi też w lasach, które dodatkowo mogą być efektem zagrożenia dla ludzi i zwierząt.

Poza tym po mimo zakazów i konsekwencji wypalanie traw jest coraz częstym zanieczyszczeniem powietrza. Najgroźniejszym dla całego otoczenia jest zawsze dym i ogień, który potrafi być trujący i bardzo niebezpieczny. Przede wszystkim znajdują się w nim bardzo trujące i rakotwórcze: węglowodory, dwutlenek węgla oraz dwutlenek siarki. Dodatkowo wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo i społecznie bardzo szkodliwe, to także zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody jest zabronione. Poniżej zdjęcie przedstawia pożar bagnistego terenu na obszarze Ustki, który w ostatnim czasie oraz co roku jest zaobserwowany lub nieumyślnie spowodowany przez ludzi.

 

( Autor zdjęcia – Mariusz Jasłowski )

 

W zamian tego z wypalaniem traw lub zaprószeniem ognia jeśli chodzi o pożary to za ponad 90 procent przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest sam człowiek. W przypadku też wysokich traw lub trzcin ogień na dużym obszarze rolniczym lub leśnym może rozprzestrzeniać się bardzo szybko. Natomiast przy gwałtownej zmianie jego kierunku ogień może przenieść się na pobliskie lasy lub też zabudowania, które przedstawia poniższe zdjęcie.

 

( Autor zdjęcia – Mariusz Jasłowski )

 

Poza tym od kilku dni i miesięcy na obszarze Polski występuje miejscami duży niedobór opadów atmosferycznych, który na ogół spowodowany jest blokadą wyżową znad południowych rejonów Ukrainy i Rosji. W zamian tego od czasu do czasu napływa również na przeważający obszar kraju od południowej i południowo-zachodniej części kontynentu coraz to ciepłe i  między innymi suche oraz dodatkowo dość chłodne i wilgotne też powietrze z północy.

 

 

 

 

Wracając do suszy. Warto pamiętać, że bardzo niskie stany wód stanowią też dodatkowo poważne zagrożenie dla życia biologicznego rzek i roślin. Poza tym straty w uprawach przez zbliżający się okres letni będą mogły być duże.  Jednak w wyniku promieniowania słonecznego, zagrożenie pożarowe lasu będzie nadal rosnąć ze względu na występowanie dość wysokiej temperatury. Natomiast bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenia pożarowe lasu w poszczególnych porach roku są i będą warunki pogodowe i ludzie. To od nich będzie zależeć podatność na zapalenie przez umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności i nieostrożność z ogniem.

Dodaj komentarz